Najnowsze wpisy


gru 15 2014 DOTACJE
Komentarze: 0

http://rlx.pl/2014/12/dotacje-httpagencjaeuropomoc-pl/


DOTACJE – http://agencjaeuropomoc.p

Biznesplany, studia wykonalności i analizy. Strategie rozwoju firm i

samorządów. Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR. Agencja EUROPOMOC

opracuje: Biznesplany dot. projektu unijnego, biznesplany wymagane

przez bank Studia wykonalności Plany rozwoju regionalnego dla wskazanej

dziedziny społeczno-gospodarczej Analizy i raporty rzeczowo-finansowego

wykonania projektów inwestycyjnych Analizy i raporty wykonania

projektów nieinwestycyjnych Analizy i badania rynku Syntezy i raporty

dotyczące wybranej tematyki Wnioski kredytowe Opinie i ekspertyzy.
Agencja EUROPOMOC oferuje: Opracowanie strategii rozwoju miasta, gminy

lub regionu Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Aktualizację

istniejącej już strategii rozwoju wraz z jej zatwierdzeniem

Monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju zakończone analizą

i końcowym raportem. Agencja EUROPOMOC opracuje strategię rozwoju

przedsiębiorstwa, gminy, miasta: Prace nad strategią rozwoju dzielą się

na 3 główne etapy: 1. założenia do strategii
2. diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, gminy, czy regionu,

(lub analiza rynku i analiza SWOT) Agencja EUROPOMOC opracuje strategię

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR. Oferujemy usługi

doradcze świadczone przez wysokiej klasy ekonomistów i finansistów,

który mają w swoim dorobku po kilkadziesiąt opracowań biznesplanów,

studiów wykonalności, czy strategii rozwoju.
<h1>DOTACJE</h1>

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POZYSKIWANIA DOTACJI I FUNDUSZY UNIJNYCH

WG PONIŻSZEGO ZAKRESU PRAC: 1. DIAGNOZA – etap nieodpłatnej współpracy

• Pierwszy kontakt z potencjalnym Klientem • Analiza kwalifikowalności

wnioskodawcy i planowanego projektu • Omówienie szans na uzyskanie

dofinansowania • Wybór optymalnych źródeł dofinansowania planowanego

projektu 2. Ustalenie zakresu dalszych prac konsultanta i warunków

współpracy, w tym finansowych • Podpisanie umowy o współpracy z

Klientem 3. KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (wraz ze

wszystkimi obowiązującymi załącznikami tj. biznesplanem, harmonogramem,

studium wykonalności, tabelą przepływów finansowych, raportem

oddziaływania na środowisko itp.) • Akceptacja opracowanych dokumentów

przez Klienta • Wydruk i złożenie wniosku o dofinansowanie Atutem

Agencji EUROPOMOC jest BARDZO WYSOKA SKUTECZNOŚĆ POZYSKIWANIA DOTACJI
<h1>DOTACJE</h1>